Why bother thinking about religion?

Why bother thinking about religion?

Sycamore er et uformelt kurs om den kristne tro og dennes relevans for livet i dag. Høykvalitetsfilmene er engasjerende, tankevekkende og tilgjengelige også for dem med liten eller ingen religiøs bakgrunn.

Se hele første episode om jakten på lykken med norske undertekster sycamore.fm

Kategorier: Sycamore, Tro og lære
Spill av