Påskenatt med biskop Eidsvig (2020)

Påskenatt med biskop Eidsvig (2020)

Påskevigilien (Vigilia pascalis) i den hellige natt for Herrens oppstandelse. De troende våker og venter på Herren med tente lys i hendene. Gjennom et utvalg tekster fra Det gamle og Det nye testamentet, minner vi hvordan Gud frelser sitt folk og fullbyrder det i Jesu Kristi død og oppstandelse.

Høytidsmesse med biskop Bernt Eidsvig, generalvikar Msgr. Huynh Tan Hai, domkirkerektor p. Pål Bratbak og diakon Sindre Bostad. Prestestudentene hjelper til rundt alteret og tar oss gjennom lesningen. Fra galleriet hører vi sangere fra St. Olav domkor, Victoria Mostue (sopran), Tuva Odland (fiolin) og domorganist Otto Christian Odland.

Se PDF forberedt av p. Andreas med påskenattsliturgien.

Påskelovsangen (Exultet)
Lesning: 1 Mos 1,1–2,2 (Skapelsesberetningen)
Salme 107: LH 35 Alt som har ånde, lovsyng Herren
Lesning: 2 Mos 14,15–15,1 (Utferden fra Egypt)
Sang fra 2. Mosebok: LH 118 Jeg vil lovsynge Herren, høyt er han opphøyet. 
Lesning: Jes 55,1–11 (Kom til meg, så skal dere få leve.)
Sang fra Jes 12: LH 137 Med glede skal dere øse av frelsens kilder
Lesning: Esek 36,16–17a.18–28 (Jeg stenker rent vann på dere, og jeg vil gi dere et nytt hjerte)
Salme 42: Som hjorten lengter etter rinnende bekker
Gloria: Messe 8 (De angelis)
Epistel: Rom 6,3–11 (Kristus, oppstanden fra de døde, kan ikke mer dø)
Halleluja: LH 207
Evangelium: Matt 28,1–10 (Han er oppstanden fra de døde og går i forveien for dere til Galilea)
Offertorium: LH 483 Alleluia (O filii et filiæ)
Communio: Mozart: Laudate Dominum
Post communio: LH 498 Farao nådde oss like ved stranden
Utgang: LH 493 Deg være ære
Postludium: Henri Mulet: Toccata