Skjærtorsdag med biskop Eidsvig (2020)

Skjærtorsdag med biskop Eidsvig (2020)

Festmesse til minne om innstiftelsen av Eukaristiens sakrament og prestedømmet.

Medvirkende rundt alteret: biskop Bernt Eidsvig, generavikar Msgr. Huynh Tan Hai og p. Pål Bratbak. Prestestudenter: Joachim Teigen, Trym Hellevig, Mathias Ledum, David Ottersen.

Medvirkende på domkoret: Domkantor Vegar Sandholt. Kvartett på galleriet (Pedro, Lars-Ole, Karl-Johan, Ketil) og sangere nede i kirken (Victoria, Gunnel, Nina, Anja).

Messens tekster

p. Andreas har forberedt en PDF som kan ledsage deg gjennom liturgien.
Se også full tekst på liturgisidene til katolsk.no.

1. lesning: 2 Mos 12,1–8.11–14 (Påbud om påskemåltidet)
Responsoriesalme: Sal 116 (Velsignelsens kalk som vi velsigner, er samfunn med Kristi blod)
2. lesning: 1 Kor 11,23–26 (Hver gang dere spiser og drikker, forkynner dere Herrens død)
Evangelium: Joh 13,1–15 (Han gav dem det ytterste bevis på sin kjærlighet)