Langfredagsliturgi 2020

Langfredagsliturgi 2020

Feiringen av Herrens lidelse i St. Olav domkirke, Oslo, med p. Pål Bratbak, biskop Bernt Eidsvig og våre prestestudenter. Kvartett fra St. Olav domkor medvirker sammen med domkantor Vegar Sandholt.

Liturgien starter i stillhet.
1. lesning: Jes 52,13–53,12 (Han ble såret for våre overtredelser)
Responsoriesalme: Sal 31 (Fader, i dine hender overgir jeg min ånd)
2. lesning: Hebr 4,14–16; 5,7–9 (Han lærte lydighet ved sin lidelse og ble opphav til evig frelse)
Johannespassionen (Joh 18,1–19,42)
Høytidelige forbønner
Korshylling: Improperiene (Kverno)
Communio: LH472 O Guds lam
Postcommunio: LH 636 Korset vil jeg aldri svikte

p. Andreas har forberedt en PDF du kan printe ut eller se på skjerm som en forberedelse eller ledsager til liturgien.