Hvorfor søker vi Gud?

Hvorfor søker vi Gud?

P. Hallvard Holde holder katekese for konfirmanter

Spill av