Hvorfor skapte Gud oss?

Hvorfor skapte Gud oss?

P. Hallvard Hole holder katekese for konfirmanter.

Spill av