Hva er hensikten med vårt liv her på jorden?

Hva er hensikten med vårt liv her på jorden?

P. Hallvard Hole holder katekese på nett for konfirmanter.

Spill av