Sakramentsandakt med seminaristene

Sakramentsandakt med seminaristene

Palmesøndag 5. april kl 20 feiret bispedømmets prestestudenter sakramentsandakt i St. Olav domkirke, Oslo.

Produsenter: Oslo, St. Olav menighet
Kategorier: Bønn og andakt